Trần bì

Tên khoa học:

Pericarpium Citri reticulatae perenne

Nguồn gốc:

Dược liệu là vỏ quả chín phơi khô, để lâu (trên 3 năm) của cây Quýt (Citrus reticulata Blanco.), họ Cam (Rutaceae). Cây được trồng ở nhiều địa phương nước ta lấy quả ăn và làm thuốc.