Tơ hồng

Tơ Hồng

Là một loài thực vật dây leo sống ký sinh trên những cây thân gỗ lớn. Chúng hoàn toàn không có chất diệp lục nên không thể quang hợp. Thân cây hình sợi, có màu nâu vàng hoặc vàng, vàng nhạt, hút chất dinh dưỡng từ cây kí sinh nhờ các miền rễ hút.

Tên gọi khác

Trong dân gian chúng còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như thỏ ty tử, la ty tử, xích cương, hoàng la tử, kim tuyến thảo, đậu kí sinh.

Danh mục: