Thiên môn

Tên gọi khác: thiên môn đông, tút thiên nam, tóc tiên leo, dây tóc tiên, mè nằm, măn săm, co sin sương, sùa sú tùng.

Tên khoa học:  Asparagus cochinchinensis.

Họ: cây thuộc họ Măng tây có pháp danh khoa học là Liliaceae.

Cây thiên môn đông còn có tên gọi khác là thiên môn, dây tóc tiên, co sin sương (Thái), sùa sú tùng (Hmông), mè mằn, mằn săm (Tày), dù mác siam (Dao)…có vị ngọt, đắng, tính hàn.

Ở Việt Nam, thiên môn mọc được trồng khắp nơi để làm thuốc chữa bệnh, làm cảnh và hàng rào

Danh mục: