Đảng sâm

Tên gọi khác:

Tây đảng sâm: Loại này được sản xuất chủ yếu ở tỉnh Cam Túc, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiển Tây, tỉnh Sơn Tây.

Đông đảng sâm: Loại này được sản xuất chủ yếu ở tỉnh Cát Lâm, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Hắc Long Giang.

Lộ đảng sâm: Loại này được sản xuất chủ yếu ở Sơn Tây (khu Phổ Đông, Khốn xá quan, Lê Thành) và tỉnh Hà Nam.

Điều đảng sâm: Loại này được sản xuất chủ yếu ở Tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Hồ Bắc.

Bạch đảng sâm: Loại này được sản xuất chủ yếu ở tỉnh Quý Châu, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam.

Tên khoa học: Codonopsis pilosula (Franch) Nannf.

Thuộc họ: Hoa Chuông (danh pháp khoa học: Campanulaceae).

Dược liệu Đẳng sâm còn được gọi là Tây đảng sâm, Đông đảng sâm, Lộ đảng sâm, Điều đảng sâm, Bạch đảng sâm. Dược liệu mang trong mình vị ngọt, tính bình, quy vào kinh Tỳ, Phế. Vì thế thường được dùng trong điều trị Phế hư, ích Phế khí, ăn uống kém, trung khí suy nhược. Ngoài ra dược liệu còn có tác dụng chữa tiêu chảy do Tỳ hư, thiếu máu mạn, bệnh bạch huyết…

Danh mục: