Bán hạ

Tên khoa học:

Rhizoma Typhonii trilobati

Nguồn gốc

Dược liệu là thân rễ đã chế biến khô của cây Củ chóc (Typhonium trilobatum (L.) Schott.), họ Ráy (Araceae). Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta và một số nước khác.

Thành phần hoá học chính:

Tinh bột, saponin, alcaloid.

Danh mục: