Bán chi liên

  • Bán chi liên (Radix Scutellariae barbataecòn được biết đến với một số tên gọi khác như: Hoàng cầm râu, Tử liên thảo, Nha loát thảo, Hiệp điệp…
  • Bán chi liên là cây thân thảo, sống lâu năm. Thân cây dạng bò, khá thấp, cây trưởng thành chỉ cao khoảng 20 – 50cm. Thân cây mềm, có 4 góc và phủ lông ngắn xung quanh.
  • Quả hình thận, màu đen sậm.
  • Cây ra hoa tháng 4 – 10, ra quả từ tháng 6 đến 11.
Danh mục: