Bạch mao căn

Tên khoa học: Imperata cylindrica P. Beauv

Tên khác: Cỏ tranh, Mao căn, Mao thảo căn, rễ tranh.

Giới thiệu: Cây cỏ tranh là một cây cỏ sống lâu năm, thân rễ mọc bò lan dài sâu dưới đất, lá mọc đứng, hẹp, dài cứng, gân lá ở giữa phát triển, mặt trên nháp, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc dễ cứa đứt chân tay. Hoa tự hình chuỳ, máu trắng bông, gió thổi bay đi rất xa. Ở nước ta. cây cỏ tranh mọc hoang nhiều nơi.

Tính vị, quy kinh: Vị ngọt, tính hàn. Vào ba kinh tâm, tỳ và vị.

Bộ phận dùng: Rễ của cây cỏ tranh.

Danh mục: