Bạch linh

  • Tên thường gọi khác: Phục linh, Bạch phục linh, Nấm lỗ.
  • Tên theo khoa học: Poria cocos
  • Tên theo dược: Sclerotium Poriae Cocos
  • Họ thuốc: Nấm lỗ (danh pháp khoa học: Polyporaceae)
Danh mục: