Bạch biển đậu

Tên tiếng việt: Đậu ván trắng, Bạch biển đậu, Bạch đậu, Đậu biển, Thứa pản khao (Tày), Tập bẩy pẹ (Dao).

– Công dụng: Thuốc bổ tỳ vị, điều hòa các tạng, giải cảm nắng, chống nôn, giải độc. Chữa đau bụng thổ tả, trẻ em bị cam sài (Hạt).

Danh mục: