Hiển thị 13–24 của 55 kết quả

DƯỢC LIỆU

Diếp cá

DƯỢC LIỆU

Đại hoàng

DƯỢC LIỆU

Đại hồi

DƯỢC LIỆU

Đại táo

DƯỢC LIỆU

Đan sâm

DƯỢC LIỆU

Đảng sâm

DƯỢC LIỆU

Đỗ trọng

DƯỢC LIỆU

Đơn bì

DƯỢC LIỆU

Hạ khô thảo

DƯỢC LIỆU

Hậu phác

DƯỢC LIỆU

Hổ trượng